Геометриядан Иран олимпиадасы, 2017 жыл, 2-ші лига (9-10 сыныптар)


Сүйірбұрышты $ABC$ үшбұрышында $A$ бұрышы $60^\circ$-қа тең. $E$ және $F$ нүктелері сәйкесінше $B$ және $C$ төбелерінен түсірілген биіктіктер табандары. $CE-BF=\frac{3}{2}(AC-AB)$ теңдігін дәлелдеңіздер.
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  0
2018-07-05 01:08:29.0 #

$$ BE \bot AC, \quad CF \bot AB$$

$$ \triangle ABE:\angle BAE= \angle BAC= 60^o \Rightarrow \angle ABE=30^o \Rightarrow AE=\frac{AB}{2}=AC-CE \Rightarrow CE=AC-\frac{AB}{2} $$

$$ \triangle AFC:\angle FAC= \angle BAC= 60^o \Rightarrow \angle FCA=30^o \Rightarrow AF=\frac{AC}{2}=AB-BF\Rightarrow BF=AB-\frac{AC}{2} $$

$$CE-BF=\left(AC-\frac{AB}{2}\right)-\left(AB-\frac{AC}{2}\right)=\frac{3}{2}(AC-AB)$$