Районная олимпиада, 2016-2017 учебный год, 8 класс


Сколькими различными способами можно выложить в ряд 4 апельсина и 15 яблок так, чтобы между любыми двумя апельсинами оказалось не менее двух яблок (все апельсины и яблоки одинаковые)?
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  -2
2017-11-01 22:11:30.0 #

жауабы: 100

төрт апельсиннің әр бір екеуінің арасы, барлығы үшеу болады.

сонда біріншіге 2 алма болса, қалған екеуінің қосындысы 13 болады

2 2 11

2 3 10

.......................

2 11 2

  0
2017-11-13 13:36:27.0 #

А, если по краям положить не апельсины, а яблоки, это еще +н способов?

пред. Правка 2   0
2017-12-06 20:55:33.0 #

55

апельсиннің арасында кем дегенде 2 алма болу қажет

ең көбі 11

2 2 11

..........

2 11 2

Біріншісінде 10 комбинация

қалғандарында 1 ге азайып отырады

сонда 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55

Барлығы 55 комбинация