Шалтай Смағұлов атындағы 1-ші олимпиада, 6 сынып, 1 тур, 2016 ж.


Қазір электронды сағат 00:00 көрсетіп тұр, яғни дәл 12 сағат. Сол электронды сағат 2016 минуттан кейін не көрсетеді? (Мысалға, 22:30 деген қазір он жарым деген сөз.)
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  0
2017-11-11 21:45:40.0 #

9 часов 36 минут